Използвайте натрупаните бонус точки, за частично или цялостно заплащане на следващи покупки

Натрупаните бонуси по Вашата карта могат да бъдат използвани за частично или цялостно заплащане на следващи покупки на горива и стоки в бензиностанции Газпром.

Пример за частично заплащане с натрупани бонуси:

Ако текущата Ви сметка е 50 лева и желаете да използвате натрупаните бонуси, с които разполагате по карта, които са 28.50лв., като крайна сума ще заплатите само 21.50 лева.

Текуща сметка

50 лева

Налични бонуси в картата

28.50 лв. бонуси

Сума за заплащане след приспадане на бонусите

21.50 лева

 

*Бонуси не се начисляват при покупки на цигари, винетки, лотарийни билети, електронни ваучери и стоки в промоция.